Ekonomika, Ostatní, Technologie, Zpravodajství

Babiš a Pompeo podepsali deklaraci o výstavbě 5G sítí v České republice. Proč na tom USA tolik záleží?

6. května 2020 podepsal český premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí USA Mike Pompeo (GOP) česko-americkou deklaraci, zavazující obě země ke koordinovanému postupu ve výstavbě mobilních sítí 5. generace. Kritici této dohody, která byla stvrzena poměrně v tichosti a bez velké publicity, však poukazují na fakt, že USA tak získávají významný vliv na výběr dodavatelů mobilních služeb na území České republiky.


Oba státníci se v dokumentu zavazují k tomu, že „společnými silami vybudují sítě 5. generace, které budou chráněné před neautorizovaným přístupem i případným napadením, a které zajistí občanům soukromí a ochranu jejich základních práv.“ Deklarovaným cílem je tedy zvýšení ochrany osobních údajů českých občanů, za současného poskytování kvalitnějšího a rychlejšího internetového připojení.


Kritici ale upozorňují, že deklarace zároveň neupřesňuje, v čem státníci toto potenciální ohrožení spatřují. Nasnadě tedy je se domnívat, že jde o krok k posílení vlivu USA na výběr zprostředkovatelů mobilních služeb na evropském území. Spolehlivě tak vyřazují z debaty především vedoucí společnosti na trhu, převážně čínské provenience, z nichž nejvýznamnější je bezpochyby technologická firma Huawei.


Deklarace se ideově hlásí k předcházející evropské legislativě – především 5G Security Toolboxu a tzv. Pražským návrhům, které byly formulovány na loňské technologicko-bezpečnostní konferenci, která se konala v Praze pod záštitou premiéra Babiše. Společné úsilí států má podle nich podporovat „nutnost vybudování a nasazení sítí 5. generace založených na volné a férové soutěži, transparentnosti a vládě práva.“


Dokument představuje některé zásady, dle kterých by se výběr vlastníků mobilní infrastruktury i nových operátorů měl řídit. Hodnotit se podle ní má možné ovlivnění nežádoucími zahraničními vlivy, transparentnost vlastnické struktury a historie obchodních transakcí, respekt k právům duševního vlastnictví, závazek k inovacím v oblasti 5G infrastruktury, a zda dodavatelé softwaru a hardwaru postupují v souladu s etickými pravidly korporátního obchodování.


Kritické hlasy nezpochybňují ani tak nutnost výše zmíněných požadavků, jako spíš fakt, že česká vláda tímto způsobem pouze vystavila bianko šek jedné světové velmoci na úkor druhé. Existuje tak reálné riziko, že se nejedná o dohodu směřující k zachování státní suverenity, ale pouze k diskriminaci na základě geopolitické sounáležitosti.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Kontakt

Redakce@livetime.cz

Partner webu

Aktualizovano.cz

Magazin DYX.CZ