Společnost SiteOne se aktivně podílela na vytvoření digitální platformy pro Svědectví Romů a Sintů (www.svedectviromu.cz), která zachycuje příběhy a zkušenosti Romů a Sintů z Česka a Slovenska během druhé světové války. Společnost SiteOne přinesla své technologické a designové řešení do projektu digitalizace výzkumné práce vědkyň a vědců z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Tato platforma je připravena na další rozvoj, včetně rozšiřování databáze o další příběhy nejen z Česka a Slovenska, ale i z dalších evropských zemí, kde probíhala genocida Romů během války. Badatelé z Akademie věd zveřejnili webovou platformu 2. srpna u příležitosti Mezinárodního dne připomínky romských obětí holokaustu.

Online databáze Svědectví Romů a Sintů je výsledkem několikaletého projektu Pražského fóra pro romské dějiny, které od roku 2016 působí při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Databáze obsahuje detailní abstrakty svědectví v českém a anglickém jazyce, nabízí možnost podrobného vyhledávání, zobrazování vybraných událostí na mapách, anotace k použitým zdrojům a glosář vybraných pojmů.

Cílem projektu je zprostředkovat osobní a nezastupitelné zkušenosti Romů a Sintů z druhé světové války, které jsou často opomíjené, a přispět k většímu povědomí o jejich genocidě a pronásledování, s nímž romské komunity stále žijí dodnes. Platforma přináší přístupnou formu prezentace dlouhodobého výzkumu, která oslovuje nejen odbornou veřejnost, ale i širší publikum.

Jan Bezděk, CEO společnosti SiteOne, vyjádřil radost z možnosti podílet se na takto důležitém nekomerčním projektu a nabídnout vědcům nejlepší formu prezentace jejich důležité práce. Spolupráce mezi vědkyněmi, vědci a profesionály ze SiteOne přinesla výsledky, které budou sloužit nejen akademické obci, ale i široké veřejnosti, a umožní šíření povědomí o tématu genocidy Romů a Sintů.

Práce na projektu nezahrnovala pouze funkčnost, ale také důkladnou práci s designem. Důležité bylo zdůraznit důstojnost pamětníků a respektovat romské tradice a úctu k jejich předkům. Tomáš Procházka, vedoucí designového týmu SiteOne, se inspiroval dobovým tiskem a novinami při navrhování konceptu, který reflektuje historický kontext a funguje plynule v moderním digitálním prostředí.

Databáze byla zveřejněna s cílem představit ji na mezinárodní úrovni, což již vzbudilo zájem zahraničních institucí. Plánuje se prezentace v Muzeu holocaustu ve Washingtonu a článek v New York Times. Pražské fórum pro romské dějiny spolupracuje také se Středoevropskou univerzitou ve Vídni, kde je o databázi zájem.

Tímto projektem SiteOne a vědci z Ústavu pro soudobé dějiny úspěšně přispěli k zachycení a šíření historických svědectví a příběhů Romů a Sintů, aby se jejich osobní zkušenosti z doby druhé světové války nestaly zapomenutým a opomíjeným tématem.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *