V pondělí 24. ledna proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 104 tisíc žáků a téměř 183 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Objem realizovaných testů zůstává v jednotlivých kolech testování přibližně stejný. Testování žáků odhalilo celkem 15 178 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 1 373,7 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob.

U pedagogů a zaměstnanců bylo 24. ledna potvrzeno 1 449 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 793,6 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. V obou případech jde o velmi významný nárůst, více než dvojnásobný, proti předchozím kolům testů. Pro srovnání, u žáků základních škol bylo 13. ledna potvrzeno 1 754 záchytů nákazy a 17. ledna celkem 4 566 záchytů. U studentů středních škol bylo 13. ledna potvrzeno 1 262 případů a 17. ledna celkem 2 644 případů. Růst zátěže je důsledkem naprosté dominance nové varianty viru omikron, která dle Státního zdravotního ústavu již dosahuje více než 98 % podíl na všech nových nákazách. Podíl potvrzených primárních záchytů (konfirmace PCR po primárních antigenních testech) byl u testů ze 24. ledna nahlášen v rozsahu 50–59 %, což je srovnatelné s daty ze 17. ledna.

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ZE DNE 26. 1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 96 % škol.

  • nahlášeno je více než 1 104 tis. testů u žáků / studentů a téměř 183 tisíc testů u zaměstnanců
  • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 29 963 u žáků/studentů a 2 973 u zaměstnanců
  • po konfirmaci PCR registrujeme: 15 178 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 1 449 potvrzených nákaz u zaměstnanců
  • Na rozdíl od předchozích kol testů byla dne 24.1. zachycena významně vyšší zátěž populace žáků základních škol než u studentů středních škol, stejný trend potvrdila i data z testů zaměstnanců 

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. Ag testů tato:

  • 1373,7/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 1281,1; SŠ: 1597,9)
  • 793,6/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 725,2; SŠ: 968,1)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 53 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 47,3% primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců.

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Uvážíme-li, že testování ve školách je populačně plošným jednodenním průřezovým šetřením s většinovým pokrytím populace dětí a mladistvých, jsou záchyty řádově v souladu s populačními nálezy. Celkové populační záchyty za den 24. 1. 2022 v přepočtu na 100 tis. osob dané věkové třídy byly tyto:

  • věková třída 6 – 11 let: 363,9
  • věková třída 12 – 15 let: 589,7
  • věková třída 16 – 19 let: 653,3

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 24.1. zachyceno 50 113 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6 – 19 let. Z toho 15 178 (30,3%) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 8 506 (16,9%) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 2 345 případů přímo zachyceno testy ve školách. 

Zdroj: mzcr.cz

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *