Na letošní 19. listopad připadá Mezinárodní nekuřácký den. Při této příležitosti lékařská komunita opakovaně poukázala na to, že kouření zabije každý rok až 8 milionů lidí na celém světě – asi 7 milionů z nich jsou kuřáci a více než 1 milion umírá na pasivní kouření. Uprostřed celosvětové pandemie COVID-19 byl významu dne přisouzen zvláštní význam – nový virus může způsobit kuřákům závažnější komplikace vedoucí k častějším hospitalizacím a následně i zdravotním Zdravotní systém je přetížený. Odborníci se shodují – pokud si myslíte, že tento zlozvyk porušíte, udělejte to hned!

Profesionálové přitom nejčastěji upozorňují, že průběh onemocnění COVID-19 je závažnější u kuřáků než u nekuřáků. To je často připisováno poškození plicní tkáně způsobené užíváním tabáku, což má za následek snížení celkové imunity. Tento názor ve své analýze převzala i Světová zdravotnická organizace (WHO). „Některé lékařské studie v Číně vysvětlují, proč COVID-19 postihuje více muže než ženy. Spotřeba cigaret u mužů je často několikanásobně vyšší,“ řekl Lukáš Kohoutek, prezident České protitabákové koalice. Poznamenal však, že COVID-19 je stále třeba považovat za nový fenomén a jeho výzkum je stále v plenkách.

Srovnáním dostupných odborných prací lze ale dosáhnout jistého konsensu. Kouření z nich vychází jako důležitý faktor. Spíše než o vyšším riziku nákazy u kuřáků, svědčí o tom, že se potýkají s vážnějšími zdravotními komplikacemi. „Z metaanalýzy různých studií vyplynulo, že u kuřáků je až 2,25krát pravděpodobnější vážnější průběh nemoci než u nekuřáků. Obecně lze totiž říci, že vážnější průběh nemoci COVID-19 pozorujeme u pacientů s jinými zdravotními problémy. Mezi ty mohou patřit i onemocnění způsobená užíváním tabáku,“ vysvětluje Kohoutek. 

Uprostřed debaty o hrozícím přetížení zdravotnického systému v důsledku rostoucího počtu hospitalizací pacientů s COVID-19, i zvýšeného rizika nákazy zdravotnického personálu, lékaři prostřednictvím iniciativy Daruj lůžko žádají kuřáky, aby spotřebu cigaret omezili. Věří v potenciál uvolnění až tisíců akutních lůžek i snížení pracovní zátěže oproti současnému stavu. Lékaři vyzývají ty, kdo se snaží se svou závislostí skoncovat, aby využívali služeb dostupných poradenských služeb. 

„Situace kuřáků je v tomto období obzvláště složitá. Riziko těžšího průběhu je nasnadě, zároveň současná životní realita často závislé dohání k vyšší spotřebě, což zdaleka neplatí jen o cigaretách,“ podotýká Kristýna Fišerová, vedoucí týmu konzultantů bezplatné Národní linky pro odvykání 800 350 000, kde se věnují i závislosti na alkoholu, patologickém hraní, lécích a nelegálních drogách. Omezené fungování společnosti se podle jejích slov navíc negativně podepisuje na celkovém psychickém rozpoložení řady závislých kuřáků, což vede právě k nadužívání návykových látek, které se jim jeví jako jediná možnost, jak sílící duševní nepohodu nějakým způsobem řešit. 

Přesto se asi nikdy nenabízela vhodnější doba, kdy s kouřením přestat. Národní linka pro odvykání 800 350 000 poskytuje bezplatné poradenství a její konzultanti mají za úkol poskytnout každému volajícímu podporu při zvládání závislosti krok za krokem. „Využíváme například Dne D, tedy zlomového okamžiku, kdy cigarety závislý odstřihne přímo ze dne na den, zpravidla s využitím náhradní nikotinové terapie. Pokud se chuť na cigaretu dostaví, máme pro naše klienty připraveno desatero kroků, co dělat, aby náhlému nutkání odolali,“ popisuje některé zásady adiktologické pomoci Kristýna Fišerová. 

Mezinárodní nekuřácký den vyhlásila Mezinárodní unie proti rakovině už v roce 1977. V České republice si jej připomínáme od roku 1992. Připadá vždy na třetí listopadový čtvrtek. Smyslem je připomenout si zdravotní rizika s kouřením spojená. Na kouření se tak nehledí pouze jako na nepříjemný zlozvyk, ale i závažnou adiktologickou diagnózu, která si žádá odbornou pomoc. 

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *