Rostoucí zájem o domácí fotovoltaické systémy (FVE) není náhodný. Slibují nejen snížení účtů za energie, ale také přispívají k udržitelnějšímu životnímu stylu. Díky státním dotacím je navíc investice do fotovoltaiky dostupnější než kdy dříve.

Výhody domácí FVE

  • Účinné snížení energetických nákladů: Významná úspora na účtech za elektřinu.
  • Podpora udržitelné energetiky: Příspěvek k ochraně životního prostředí.
  • Přístupnost pro široké spektrum uživatelů: Fotovoltaika není omezena pouze na vlastníky rodinných domů.

Klíčové faktory ovlivňující cenu FVE

Náklady na fotovoltaický systém se odvíjí od jeho výkonu, možností instalace a zvoleného typu systému. Konečná cena zahrnuje fotovoltaické panely, střídač, montážní materiál, baterii (pokud je vyžadována) a náklady na instalaci.

Ukázka nákladů

Za systém o výkonu 10 kWp s baterií 11,6 kWh lze očekávat celkové náklady přibližně 420 000 Kč. Díky možnosti čerpání dotace ve výši 220 000 Kč se finální cena sníží na 200 000 Kč.

Možnosti financování

Státní podpora prostřednictvím programu Nová zelená úsporám může pokrýt až polovinu investice, čímž výrazně snižuje počáteční náklady.

Návratnost investice do fotovoltaiky se liší v závislosti na individuálních podmínkách, avšak typicky se pohybuje mezi 5 a 14 lety.

Důvody pro pořízení FVE

  • Značné úspory: Výrazné snížení nákladů na energie.
  • Výhodná investice: Díky dotacím a úsporám na energiích se investice rychle vrátí.
  • Zvýšení hodnoty nemovitosti: Fotovoltaický systém zvyšuje atraktivitu a cenu domu.
  • Dlouhodobá udržitelnost: Fotovoltaické panely nabízejí dlouhou životnost a nízké provozní náklady.

Pro více informací čtěte tento článek.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *