Dotační program Solární ohřev vody je určen pro seniory a nízkopříjmové domácnosti, které si chtějí pořídit fotovoltaický systém pro ohřev vody, ale nemají dostatek finančních prostředků. Pro získání dotace musí být rodinný dům ve vlastnictví žadatelů, kteří v daném objektu musí mít trvalý pobyt déle než od 12. září 2022. Od května 2023 je možné požádat o dotaci ve výši až 90 tisíc korun, která může být čerpána i zálohově před vlastní realizací, není třeba mít vlastní finanční prostředky.

Žádost o dotaci se podává online, a žadatel musí mít buď bankovní identitu nebo identitu občana. Pro seniory, kteří mohou mít s online žádostí problémy, je připravena pomoc konzultačních středisek a místních akčních skupin, které nabízí vyřízení identity i dotace zcela zdarma​​.

Při podání žádosti je nutné doložit příjmy všech členů domácnosti. Členové domácnosti musí pobírat starobní důchod, invalidní důchod třetího stupně nebo příspěvek na bydlení v období od 12. září 2022 do data podání žádosti. To lze doložit výměrem důchodu nebo rozhodnutím o přiznání příspěvku na bydlení.

Tento program představuje pro příjemce dotace velkou výhodu. Nejenže mohou získat značnou finanční podporu pro instalaci solárního ohřevu vody, ale také zlepšit energetickou efektivitu svého domova a snížit dlouhodobé náklady na energie. Předpokládaná výše úspory se pohybuje v rozmezí od 5 do 9 tisíc korun v závislosti na nainstalovaném výkonu fotovoltaických panelů. Navíc je proces žádání o dotaci usnadněn díky online systému a dostupné administrativní podpoře.

Program Nová zelená úsporám Light byl v prosinci 2023 nečekaně pozastaven kvůli vyčerpání finančních prostředků fondu. Příjem žádostí bude obnoven v lednu 2024​​. Pozastavení programu bylo také reakcí ministerstva na nekvalitní instalace některých firem, tzv. „energošmejdů“,​​ kteří za částku 90 tisíc korun dotace instalují nekvalitní systémy především velmi nízkého výkonu FV panelů.

Podle jednatele instalační firmy 4MMENERGY Ing. Michala Zony, která realizovala desítky instalací solárního ohřevu vody, by měl systém obsahovat: elektrický bojler o objemu minimálně 100 litrů, celkový výkon elektrárny alespoň 2,2 kWp (ideálně 5 fotovoltaických  panelů), dále by měla být zajištěna ochrana proti blesku a přepětí, vyřešeno propojení panelů s hromosvodem, solární měnič MPPT s automatickým přepínáním na elektrickou síť v případě nízkého výkonu elektrárny, ochranu proti opaření horkou vodou a revizní zprávu instalace. Jenom tato konfigurace opravdu zajistí bezpečnost provozu, energetické a finanční úspory, které mají smysl a splňují i podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám Light, který bude opětovně spuštěn v lednu 2024.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *