Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel & Partners a online start-up Mytitle představily na letošním Technologic festivalu nový projekt. Ten nese název Certoo, a zjednodušeně jde o „digitálního notáře“. Tato služba umožní uživatelům získat bezpečný a nezpochybnitelný důkaz o autorství dokumentů či dat. Projekt čerpá z bohatých zkušeností v oblasti autorského práva a ochrany duševního vlastnictví obou zapojených subjektů. Technologie funguje především na bázi blockchainu. 

Projekt Certoo byl odborné i laické veřejnosti představen 7. prosince 2021 v rámci letošního ročníku Technologic festivalu, který se konal v Martinickém paláci v areálu Pražského hradu. O jeho smyslu a výhodách zde s návštěvníky hovořili zástupci advokátní kanceláře Havel & Partners i online start-upu Mytitle. 

„Řada právních systémů v USA i Evropě uživatelům neumožňuje chránit určitá díla zápisem, který spravuje některá z veřejnoprávních autorit. Autor se tak může velmi snadno dostat do důkazní nouze. Sice může tvrdit, že právě on je v určitém čase autorem určitého díla, nicméně by měl být za všech okolností schopen to i prokázat,“ vysvětluje myšlenku za projektem Pavel Amler, senior partner advokátní kanceláře Havel & Partners

Certoo funguje na bázi tzv. blockchainu. Jde o technologii, která se skládá ze vzájemně provázaných datových bloků. Právě jejich souvztažnost a integrita poskytují záruku, že v datovém řetězci nebude docházet k neodůvodněným změnám. Uživatel může autorství doložit blockchainovým certifikátem, který obsahuje datum certifikace, identifikační údaje autora a informace o blockchainu samotném. Technologie je považována za nejmodernější standard na poli ochrany duševního vlastnictví. 

„Certoo využívá blockchain a všechny jeho přednosti primárně jako nástroj. Jde v podstatě o klasickou databázi, do které můžete něco zapsat a poté z ní číst. Data ovšem není možné mazat nebo měnit. Uživatelé jednoduše, rychle a dostupně získají nepopiratelný důkaz o tom, že dílo vytvořili v určité podobě a určitém čase. To je v autorskoprávních sporech klíčové,“ popisuje základní princip Vít Krajíček, CEO a Co-founder online start-upu Mytitle. Na konceptu blockchainu hlavně oceňuje transparentnost, decentralizaci a neměnnost dat. 

Tvůrci projektu zdůrazňují, že jde o velmi přívětivý a návodný online nástroj. V první fázi uživatel nahraje soubor s dílem jakékoliv povahy, který následně správci technologie verifikují. Každému projektu je přidělen unikátní hash, který je de facto digitálním otiskem nahraného souboru. Ten je začleněn do tzv. litecoinu (veřejný a transparentní blockchain), na základě čehož autor obdrží svůj blockchainový certifikát. 

Každý klient tak získává přístup k vlastnímu soukromému online úložišti. Do tohoto prostředí může dle potřeby nahrávat další projekty a provádět jejich administraci. Díky tomu má vždy po ruce originální soubor, kterým ke konkrétnímu datu prokazatelně potvrzuje své autorství. Samozřejmostí je nadstandardní šifrování blockchainových serverů. 

Certoo ale nevyužijí pouze autoři digitálních děl. Poslouží i pro účely ochrany děl nedigitální povahy, které byly digitalizovány až ad hoc. Typově tak lze vystavit blockchainový certifikát i pro takové výsledky tvůrčí činnosti jako jsou fotografie, architektonické návrhy, či hudební díla a jiné zvukové záznamy. Velmi širokou kategorií jsou pak textová díla, mezi která lze řadit články, vědecké práce, ale také oficiální dokumenty typu závětí a smluv. 

Více o projektu Certoo se můžete dozvědět na oficiálních webových stránkách https://certoo.eu/.  

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *